2012

Title: Cent anys de superconductivitat: acaronant un somni Authors: X. Obradors Conference Name: Real Academia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) Place: Barcelona Date: January 2012 Title: Nanotecnologia i Nous Materials Authors: S. Ricart Conference Name: Programa El CSIC a l’aula Place: Institut Celesti Bellera Date: 14 April 2012 Title: “Nous Materials: La superconductivitat” Authors: M. Coll Conference Name: Programa El CSIC a l’aula Place: Escola Garbí Pere Vergés, Badalona Date: 03 May 2012 Title: Local lattice strain as a source of a novel vortex pinning mechanism in superconducting YBa2Cu3O7 nanocomposites Authors: T. Puig Conference Name: Regensburg University, Physics Department Colloquium Place: Germany Date: July 2012 Title: S/TEM of Nanomaterials Authors: J. Arbiol Conference Name: “Transmission Electron Microscopy of Nanomaterials” 12th TEM-UCA European Summer Workshop Place: Puerto Real (Cadiz, Spain) Date: 9 July 2012 Title: Polarity assignment in ZnTe, GaAs, ZnO and GaN-AlN nanowires from direct dumbbell analysis Authors: J. Arbiol Conference Name: Massachussets Institute of Technology (MIT) Place: Cambridge (USA) Date: 26 July 2012 Title: “Veure els àtoms de prop: un viatge al nanomon” Authors: J. Arbiol Conference Name: ICMAB a l’Escola Place: Escola Manyanet Molins – Sant Miquel Arcàngel, Molins de Rei Date: 04 October 2012 Title: “Veure els àtoms de prop: un viatge al nanomon” Authors: J. Arbiol Conference Name: ICMAB a l’Escola (Jornades Professors Institut) Place: Bellaterra Date: 21 November 2012 Title: 2011, 2012, 2013: Tres anys de celebracions en superconductivitat Authors: X. Granados Conference Name: Seminari Formatiu per a professors de Física i Química, Organitza: Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya Place: Terrassa (Spain) Date: 30 November 2012 Title: Materials superconductors i algunes aplicacions Authors: X. Granados Conference Name: Seminari d’introducció a la ciència de Materials Place: Cerdanyola del Valles, Spain Date: 21 November 2012 Title: Seminari formatiu per a professors de física i química Authors: X. Granados Conference Name: Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya Place: Terrassa (Spain) Date: 30 November 2012 Title: La Tecnologia superconductora dins la distribució i el transport elèctric Authors: X. Granados Conference Name: Col•legi oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Madrid Place: Madrid (Spain) Date: 29 November 2012 Title: Synchrotron radiation: An eye within the nanomaterials world Authors: X. Obradors Conference Name: Sincrotró ALBA Place: Cerdanyola, Spain Date: November 2012 Title: Technology transfer opportunities at ICMAB based on nanomaterials Authors: X. Obradors Conference Name: Esade Creápolis Place: Sant Cugat del Vallés, Spain Date: November 2012 Title: Synchrotron radiation: An eye within the nanomaterials world Authors: X. Obradors Conference Name: Sincrotró ALBA Place: Barcelona Date: November 2012

Symposium on Superconducting Devices for Wind Energy Systems

Powerful new superconducting generators, cables and fault current limiters are key systems which will enhance the efficiency and reliability of electricity generation, transport and distribution. The symposium will offer a close look at recent developments in superconducting materials and devices that demonstrate their significant benefit for power systems.

 

More info

2010

Title: Nous materials: una porta a la sostenibilitat Authors: X. Obradors Conference Name: CosmoCaixa, Cicle Del residu a la matèria primera: Les arrels dels productes de consum del demà Place: Barcelona (Spain) Date: October 2010 Title: Nanotecnología: reinventando la electricidad y la electrónica Authors: X. Obradors Conference Name: Museo de la Ciencia y la tecnología, Ciclo Conferencias Consolider, MICINN Place: Madrid (Spain) Date: November 2010 Title: Tecnología Superconductora para la Fusión Authors: X. Obradors Conference Name: Jornada XaRMAE sobre Fusión Place: Barcelona (Spain) Date: November 2010

2009

Title: Energía nanotecnològica, Ciclo “Energía: hoy y mañana” Authors: X. Obradors Conference Name: Residencia Investigadores CSIC Place: Barcelona Date: February 2009 Title: Superconductividad: del exotismo cuántico, a la nanociencia y al megavatio Authors: T. Puig Conference Name: Encuentro sobre fronteras de la ciencia, “tiempo de física”, Fundación Duques de Soria Place: Salamanca, Spain Date: February 2009 Title: Nanotecnologia per aturar el canvi climàtic Authors: X. Obradors Conference Name: Auditori Caixa Manresa Place: Manresa Date: June 2009 Title: Recerca i estratègies de futur en el camp dels materials superconductors Authors: T. Puig Conference Name: Jornada XaRMAE en Recerca actual i estrategia de futur en el camp dels materials per a l’energia Place: Barcelona, Spain Date: November 2009

Institut de Ciència de Materials de Barcelona ICMAB CSIC

Address

Campus de la UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain
+34 935 801 853 ext 371 
hr_suman@icmab.es