Teresa Puig i Xavier Obradors, Premi Ciutat de Barcelona “pel descobriment d’un procediment de producció de materials superconductors assequible i industrialitzable”

xavier i teresa Ciències experimentals i tecnologia: a Teresa Puig i Xavier Obradors “pel descobriment d’un procediment de producció de materials superconductors assequible i industrialitzable, basat en la cristal·lització ultraràpida, aplicable a la gestió sostenible de l’energia elèctrica”. http://www.ara.cat/cultura/Preston-Esquirol-Atrapa-Ciutat-Barcelona_0_1516048478.html

Institut de Ciència de Materials de Barcelona ICMAB CSIC

Address

Campus de la UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain
+34 935 801 853 ext 371 
hr_suman@icmab.es